توری Valentino 65(3*3)

توری های ۶۵ گرمی ۳ در ۳ در ۲ مدل  طول ۲۰۰ متر و عرض های ۴۰، ۶۰، ۸۰ ، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰، ۲۰۰ سانتی متر و طول ۱۰۰ متر و عرض های ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی متر که یک رول در هر کارتن عرضه میشود که عمدتا در صنعت سنگ و مقاوم سازی پشت سنگ ، آبندی ، عایق کاری و همچنین در صنعت ساختمان برای اجرای کفپوش و اجرای رنگ های مقاوم به رطوبت استفاده مشود. علاوه براین برای مقاوم سازی گچ در سازه ها و دیوارهای گچی هم مورد استفاده قرار میگیرد.