توری Valentino 60(3*3)

توری ۶۰ گرمی ۳ در ۳ که عمدتا در صنعت سنگ مورد استفاده قرار میگیرد و در طول ۲۰۰ متر و عرض های ۴۰، ۶۰، ۸۰ ، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰، ۲۰۰ سانتی متر و یک رول در هر کارتن عرضه میشود.