توری Mighty 33

توری فایبر گلاس مارامو
۱۴۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۳۳ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر