توری Mighty 25

توری فایبر گلاس مارامو
۱۴۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۲۵ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر