توری +Master A80

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر