توری Master A60

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر