توری +Master A50

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر