توری Master A5

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۵ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر