توری Master A40

توری فایبر گلاس
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر