توری ++Master A40

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر