توری Master A200-500

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰ متر