توری +Master A20

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر