توری +Master A190

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۹۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر