توری Master A180

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر