توری Master A170

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۷۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر