توری +Master A160

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر