توری +Master A150

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر