توری +Master A140

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر