توری Master A130

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۳۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر