توری Master A100

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر