توری Master A10

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر