توری Eros 80

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر