توری Eros 40

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر