توری Eros 190

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۹۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر