توری Eros 180

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر