توری Eros 170

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۷۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر