توری Eros 150

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر