توری Eros 140

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر