توری Eros 130

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۳۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر