توری +Eros 120

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر