توری Eros 100

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر