توری Elite 60

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۱×۲
عرض ۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر