توری Elite 40

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۱×۲
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر