توری Elite 190

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۹۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر