توری Elite 150

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر