توری Elite 130

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۳۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر