توری Elite 120

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر