توری Elegant 33

توری فایبر گلاس مارامو
۴۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۳۳ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر