توری Elegant 25

توری فایبر گلاس مارامو
۴۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۲۵ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر