توری Elegant 20

توری فایبر گلاس مارامو
۴۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر