توری +Elegant 100

توری فایبر گلاس مارامو
۴۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر