توری Cupido 80

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر