توری Cupido 60

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر