توری Cupido 40

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر