توری Cupido 190

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۹۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر