توری Cupido 160

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر