توری Cupido 140

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر