توری Cupido 130

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۳۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر