توری +Cupido 120

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر