توری Cupido 100

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر